АД ЕСМ, ја започна акцијата на засадување на 15.000 багремови садници во рудникот Суводол на локации на кои се експлоатирало јаглен пред повеќе години. Оваа акција за пошумување е само дел од активностите што ги презема АД ЕСМ како општествено одговорна компанија за да влијае позитивно врз животната средина. НашатаПродолжи…

Цивика мобилитас објавува повик за доделување грантови за граѓански ангажман [ЦМ-ГГА]. Пријави можат да поднесат: Граѓански организации регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации Други невладини, непрофитни, граѓански здруженија регистрирани согласно Законот за научно-истражувачка дејност. Во овој повик за грантови за граѓански ангажман, пријавите МОРА да имаат еден носител и најмалку ДВА партнери. ПартнеритеПродолжи…

Следејќи ги своите програмски и статутарни цели, „Мобилност Битола“ постојано се стреми да ја подобрува и зајакнува соработката со националните институции, а најнова во низата е Националната Установа – Универзитетска Библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола. Основана во далечната 1945 година како Градска народна библиотека, оваа интитуција е дел одПродолжи…

Отворен повик за предлог проекти за „Мониторинг, реставрација и управување со природните ресурси во Преспа“, Глобалната цел на овој повик проекти дел на IPA III „ЕУ за Преспа“ порграмата e: да се подобри управувањето со природните ресурси во регионот на Преспа. Специфична цел на овој повик е: да се подобратПродолжи…

Повикот е индивидуален, отворен за сите регистрирани граѓански организации и мрежи на граѓански организации како и за неформални мрежи. Минимален износ за кој може да се достави апликација е 224.000 денари ($4.000), додека максимален износ е 560.000 денари ($10.000). Ќе бидат поддржани апликации кои траат минимум 2 месеци и максимум 5 месеци. На овојПродолжи…

Понекогаш доаѓаат и оние денови каде што не ти е до ништо. Се што сакаш е да останеш сама во четири ѕида и тивко да почиваш во мир. Загледана во една точка,тивко легна и полека почнаа солзите како капка дожд да се леат низ нејзиното лице. Затвори очи, а минатотоПродолжи…

Чекорам сама по улици празни, тебе те нема. Каде ли си? Одам по улици како скитник беспомошна, гледајќи наоколу можеби ќе те сретнам некаде пак или ќе пронајдам нешто наше заедничко. Но, нема. После долго патување се најдов пред непозната раскрсница. Каде да одам? Наоколу непознати лица, секој некаде брза,Продолжи…

Не ми поминува знаеш ли? Проклето не поминува и после толку години поминати. Не знаев, не бев свесна се до моментот кога те сретнав повторно, и се беше исто само овој пат емоциите беа посилни како никогаш до сега. Трепет, тахикардија, чувство како да ме облеала ладна пот. Не можамПродолжи…

Граѓанскиот ресурсен центар објавува отворен повик за избор на регионални експерти од граѓанското општество кои ќе служат како антени на ресурсните центри за поддршка и зајакнување на локалните организации. Опис на надлежности за антените на ресурсните центри Краен рок за аплицирање е 29 март 2024 година. Апликациите треба да се доставатПродолжи…

Да беше моја ќе ја сакав.. Ќе ја шетав низ паркот за рака. Ќе си играв со нејзината коса. Ќе ја оставев па пак ќе и се вратев. Зборовите ќе беа излишни. Да беше моја ќе ја сакав.. Ќе и купував рози, смешкајќи се и замислувајќи ја во мојата маица.Продолжи…