Одлични ChatGPT алтернативи!

Доколку барате AI асистенти кои можат да ви помогнат во пишување, кодирање или пак едукација, сметајте дека ги најдовте.

Во претходните статии ги обработивме Llama и Bard, меѓутоа има и други кои треба да се споменат.

Alpaca

AI моделите како GPT-3.5 и ChatGPT, кои следат инструкции се моќни, но имаат и недостатоци. Затоа, истражувачите од Stanford го подобрија Alpaca, кој се базира на LLaMA 7B од Meta, и користи 52K instruction-following demonstrations од text-davinci-003. Alpaca е мал, и има слични карактеристики како text-davinci-003. Комерцијална употреба не е дозволена.

Alpaca е одлична алтернатива за ChatGPT. Овој chatbot има потенцијал да ги зголеми SEO резултатите, да одговара на прашања, раскажува вицеви и многу други работи. Со интегрирањето на Alpaca во вашите online проекти, можете повеќекратно да го зголемите вниманието на пребарувачите како Google и Bing.

Еве еден пример:

OpenChatKit

🚀 OpenChatKit е уште една алтернатива на ChatGPT која вреди да се разгледа!

Развиено од Together Computer, OpenChatKit е open-source варијанта на ChatGPT, која им овозможува на корисниците и девелоперите да го подобрат chatbot-от за нивните специфични потреби. Поддржува опции како резонирање и multi-tasking, и исто така може да пишува код.

GPT4ALL

GPT4ALL е исто така интересна алтернатива на ChatGPT. Тоа е проект, кој нуди слични можности како и ChatGPT преку употреба на open-source ресурси. Проектот е развиен благодарение на огромна колекција на пишани текстови, кодови, описи и дијалози.

Доколку го одберете GPT4ALL како опција, добивате и пристап до безброј ресурси како:

  • Datasets
  • Model weights
  • Data curation processes

 

KoboldAI

KoboldAI е open-source AI-powered chatbot способен да генерира текстови на ваше барање. Неговиот source code и сите development update-и можете да ги најдее на нивниот GitHub.

Еве еден пример:

🤖 Bot : Hey!
💻 You : Hey Boyname, how have you been?
🤖 Bot : Been good! How about you?
💻 You : Been great to, excited to try out KoboldAI
🤖 Bot : KoboldAI is really fun!
💻 You : For sure! What is your favorite game?

KoboldAI константно се подобрува. Заедницата на девелопери и корисници секогаш се грижат сите надградби да бидат поставени.

 

MiniGPT

MiniGPT е послаба верзија ChatGPT, кој може да го користите за намена каде ви е потребна висока ефикасност при пресметките. MiniGPT-4 има демонстрирано можности слични на  GPT-4, како на пример генерирање детални описи на слики и крериање web страни од забелешки.

One of the most impressive features of MiniGPT-4 is its computation efficiency. Despite its advanced capabilities, this model is designed to be lightweight and easy to use. This makes it an ideal choice for developers who need to generate natural language descriptions of images but don’t want to spend hours training a complex neural network.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.